POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

W związku z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwane dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które
przetwarzamy.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest MDD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lęborskiej 3B, 80-
386 Gdańsk.

II. Cele i podstawy przetwarzania
W celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, udzielania informacji lub odpowiedzi na Państwa
zapytania, przekazywania informacji niezbędnych w zakresie podejmowanej współpracy, w celach
marketingowych i handlowych, w tym informowania o organizowanych przez nas przedsięwzięciach
oraz w celach statystycznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. B, lit. C, lit. F Ogólne Rozporządzenie o
Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

III. Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych mogą być nasi partnerzy biznesowi (np. firmy wykonujące dla nas usługi
IT, agencje marketingowe, firma świadcząca dla nas usługę prawną, księgową i instytucje
upoważnione z mocy prawa). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy
i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

IV. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/EU/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych
Twoje dane przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa lub do upływu przedawnienia
roszczeń wynikających z zawartych transakcji.

VI. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać,
abyśmy je usunęli;
d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych, które zostały dostarczone, jeżeli są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany oraz prawo żądania, by w/w dane osobowe zostały przesłane przez
administratora bezpośrednio innemu administratorowi o ile środki techniczne na to pozwalają;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Przekazywanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i podjęcia współpracy.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami
mailowo: biuro@festiwalsmaku.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.
Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię zidentyfikować.

 

Pliki cookies

1. Na stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Są to krótkie tekstowe pliki, które
zapisywane są na Twoim urządzeniu.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: statystycznym, marketingowym oraz w celu zapewnienia
prawidłowego i sprawniejszego działania strony WWW.
3. Odwiedzający stronę WWW może w ustawieniach przeglądarki ustawić blokowanie zapisywania
plików cookies oraz usunąć dotychczas zapisane „ciasteczka”.
4. Przeglądając naszą stronę WWW i nie zmieniając ustawień zgadzasz się na wykorzystanie plików
cookies.